Badania i Rozwój

Aviagen Turkeys – inwestowanie w przyszłość

Aviagen Turkeys wykorzystuje różnorodną gamę linii genetycznych w celu jak najlepszego rozwoju indyków. Dodatkowo, posiadamy ogromną pulę genową zdolną do zaspokojenia przyszłościowych potrzeb. Oprócz selekcji kluczowych cech produkcyjnych takich jak reprodukcja, wzrost, konwersja paszy i wydajność, nasza firma stawia sobie za cel zrównoważoną hodowlę, a co za tym idzie, cechy zdrowotne i kondycyjne.