Nota prawna i prawa autorskie

O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie, prawa do baz danych i podobne prawa do wszystkich materiałów publikowanych na aviagenturkeys.com są własnością Aviagen Group. Użytkownik może wydrukować lub pobrać wyciągi z tego materiału tylko dla użytku osobistego. Żadne z materiałów nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych lub publicznych. Żadna część aviagenturkeys.com lub materiałów znajdujących się na tej stronie nie może być powielana, przechowywana w lub wyświetlana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej bez pisemnej zgody Aviagen Group.

Nota prawna

Aviagenturkeys.com nie daje żadnych gwarancji lub innych zapewnień co do działania, jakości i funkcjonalności strony. Dostęp do witryny może zostać przerwany, ograniczony lub opóźniony z jakiejkolwiek przyczyny.

Aviagenturkeys.com nie daje również żadnych gwarancji lub innych zapewnień co do zawartości materiału znajdującego się na stronie, jego dokładności, kompletności, ponadczasowości lub przydatności do określonego celu.

W pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, aviagenturkeys.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, odszkodowania za straty w projektach biznesowych, utratę zysków lub inne straty pośrednie) wynikające z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób z użytkowania lub niemożności korzystania ze strony lub z jakichkolwiek materiałów zamieszczanych na aviagenturkeys.com lub za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte w wyniku korzystania z aviagenturkys.com lub jakichkolwiek materiałów. Aviagenturkeys.com zawiera linki do stron zewnętrznych. Aviagenturkeys.com nie jest odpowiedzialne i nie ma kontroli nad zawartością tych stron. Informacje zawarte na aviagenturkeys.com lub dostępne za pośrednictwem linku na aviagenturkeys.com są udostępniane bez odpowiedzialności ze strony aviagenturkeys.com. Aviagenturkeys.com zrzeka się wszelkich zobowiązań i odpowiedzialności (w tym za zaniedbanie) w stosunku do informacji zawartych na lub dostępnych z aviagenturkeys.com.

Prawa ochronne

Nazwa i logo aviagenturkeys.com są znakami towarowymi Aviagen Group. Nie wolno używać lub powielać ani zezwalać nikomu na wykorzystanie lub powielanie tych znaków towarowych bez względu na przyczynę.