Polityka prywatności UE

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) ma zastosowanie do spółek i działalności grupy Aviagen („Aviagen”) w Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wyjaśnia, w jaki sposób Aviagen gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe. Akceptując niniejszą Politykę, wyrażają Państwo zgodę na praktyki dotyczące prywatności opisane w Polityce. Dane kontaktowe Aviagen Turkeys, która może być odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych, dostępne są na stronie [email protected].

Gromadzone przez nas dane oraz sposób ich gromadzenia:
Aviagen gromadzi dane osobowe pracowników i wykonawców swoich klientów oraz dostawców i innych osób fizycznych, z którymi współpracuje. Gromadzone dane to przede wszystkim dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail). Mogą to też być inne dane związane z naszymi relacjami biznesowymi. Dane te gromadzimy w ramach prowadzenia sprzedaży, marketingu i zakupów, za pośrednictwem stron Aviagen, a także osobiście w trakcie imprez firmowych i wizyt na terenie obiektów.

Sposób wykorzystania danych:
Dane osobowe przetwarzamy w ramach zwykłych relacji biznesowych (tj. w celach sprzedaży, marketingu i zakupów), w wewnętrznych celach związanych z finansami i administracją, a także w celu dochowania zgodności z prawem.

Ponadto wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe w celu powiadomienia Państwa o ważnych zmianach w naszych produktach i usługach, a także w celu zapewnienia Państwu informacji o innych usługach i produktach Aviagen oraz spółek stowarzyszonych. Jeżeli nie życzycie sobie Państwa, aby kontaktowano się z Wami w tym celu, prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Możemy przenosić dane osobowe między spółkami Aviagen zgodnie z zasadami niniejszej Polityki. Nie sprzedajemy danych osobowych.

„Ciasteczka”:
Ciasteczka (małe pliki przechowywane w Państwa przeglądarkach internetowych) wykorzystujemy po to, aby zrozumieć sposób korzystania ze stron Aviagen, a także w celu ulepszenia naszych stron. Więcej informacji o ciasteczkach, w tym o tym, jak je wyłączyć, znajdą Państwo na stronie www.cookiecentral.com. Wyłączenie ciasteczek może wpłynąć na to, jak będą Państwo korzystać ze stron Aviagen.

Linki:
Strona Aviagen Turkeys może zawierać linki do innych stron. Prosimy pamiętać, że w chwili kliknięcia w taki link wchodzą Państwo na inną stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych stron i zachęcamy Państwa do zapoznania się z polityką prywatności tych linkowanych stron, które mogą różnić się od naszej.

Bezpieczeństwo:
Stosujemy odpowiednie środki technologiczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych (i innych informacji) przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom, zmianą czy zniszczeniem. Niektóre z Państwa danych osobowych mogą być przechowywane na bezpiecznych serwerach znajdujących się w naszym centrum przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Przeniesienie danych do Stanów Zjednoczonych:
Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez Aviagen na komputerach w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą różnić się od tych panujących w kraju Państwa zamieszkania. Przenoszenie danych do Stanów Zjednoczonych przebiega na mocy umów pomiędzy spółkami Aviagen na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Prawo wglądu, poprawy i usunięcia danych:
Mają Państwo prawo poprosić o wgląd do swoich danych lub ich poprawę (w tym aktualizację danych kontaktowych), w tym do przeniesienia swoich danych do innej spółki. Mogą też Państwo poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, chociaż może okazać się koniecznym, byśmy zachowali niektóre z Państwa danych na czas nieokreślony z przyczyn biznesowych i prawnych, nawet po zakończeniu naszej współpracy. Mogą Państwo skontaktować się z nami w wyżej wymienionych sprawach, pisząc na adres [email protected] lub poprzez stronę Aviagen Turkeys.

Zmiany do Polityki:
Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki, aby uwzględnić zmiany naszej współpracy lub zmiany prawa. Jeśli dysponujemy Państwa adresem, prześlemy Państwu informacje o wprowadzeniu istotnych zmian do niniejszej Polityki.

Państwa prawa i dane kontaktowe:
Wszelkie pytania lub skargi odnośnie do niniejszej Polityki należy kierować na adres [email protected] lub poprzez stronę Aviagen Turkeys. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej mają też Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych do organów odpowiedzialnych za ochronę danych w Państwa kraju.