Zdrowie i Bezpieczeństwo Biologiczne

Aviagen Turkeys – bezpieczeństwo dostaw stad rodzicielskich o najwyższym potencjale genetycznym na całym świecie

Jako lider na rynku Aviagen bierze odpowiedzialność za łańcuch dostaw żywności poważnie oraz zdaje sobie sprawę, że utrzymanie patogenów z dala od łańcucha pokarmowego zależy od głównego hodowcy. Systemy produkcyjne są zaprojektowane tak, aby zapewnić zdrowy stan naszych hodowli. Zalety tych systemów polegają m.in. na geograficznym rozproszeniu ferm, osobnych ośrodkach hodowlanych i wylęgowych, oddanych pracownikach, surowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, rozproszeniu stad z rodowodem na wszystkie fermy oraz monitorowaniu zdrowia stad od wylęgu po ubój.

Wdrożenie rygorystycznych protokołów w sprawie przepływu osób, stad i wyposażenia w ramach operacji produkcyjnej zapewnia, że ryzyko zakażenia jest znacznie zredukowane. Dzięki ścisłemu podziałowi poszczególnych pokoleń stad i geograficznemu oddzieleniu jednowiekowych farm, status zdrowotny naszego programu hodowlanego jest dodatkowo chroniony.